Πολιτική Επιστροφών & Αλλαγών

Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία του πριν λάβει τα προϊόντα που αγόρασε. Στην περίπτωση αυτή, ο Πελάτης οφείλει να στείλει μια δήλωση ακύρωσης στο κατάστημα Κοροσίδης Χαράλαμπος και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] Η αποδοχή της ακύρωσης και η επιστροφή της αξίας στον Πελάτη με πίστωση της πιστωτικής του κάρτας  ή επιστροφή στην χρεωστική του κάρτα, θα γίνει μόνο εφόσον τα περιεχόμενα της παραγγελίας δεν έχουν παραδοθεί στην συνεργαζόμενη εταιρία courier για παράδοση στον Πελάτη. Εάν έχουν ήδη δοθεί στην εταιρία courier, τότε η ακύρωση θα θεωρηθεί ως επιστροφή των προϊόντων βάσει των παρακάτω όρων.

Εάν ο Πελάτης δεν μείνει ικανοποιημένος με τα προϊόντα αγοράς, έχει το δικαίωμα να ζητήσει την αλλαγή ενός προϊόντος ή όλων. Στην περίπτωση αυτή, ο Πελάτης μπορεί να αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα – e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], ζητώντας από την επιχείρηση Κοροσίδης Χαράλαμπος την αλλαγή του προϊόντος με άλλο της επιλογής του.

Εάν το νέο προϊόν έχει υψηλότερη τιμή από το επιστρεφόμενο προϊόν, τότε ο Πελάτης θα ειδοποιηθεί ηλεκτρονικά, με e-mail, να προχωρήσει σε νέα διαδικασία πληρωμής (για την πληρωμή της διαφοράς). Το e-mail θα περιέχει οδηγίες για ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ της χρηματικής διαφοράς σε λογαριασμό της επιχείρησης Κοροσίδης Χαράλαμπος, βάσει των οποίων ο Πελάτης θα προχωρήσει σε πληρωμή σύμφωνα με τους παρακάτω όρους. Εάν το νέο προϊόν έχει χαμηλότερη τιμή από το επιστρεφόμενο προϊόν τότε η επιχείρηση Κοροσίδης Χαράλαμπος θα πιστώσει στον Πελάτη τη διαφορά σε τραπεζικό λογαριασμό τον οποίο θα υποδείξει ο Πελάτης σύμφωνα με τους παρακάτω όρους.

Εάν ο Πελάτης δεν είναι ικανοποιημένος με την αγορά που πραγματοποίησε, έχει το δικαίωμα να επιστρέψει το προϊόν που έχει αγοράσει εντός 14 ημερών και να ζητήσει επιστροφή του πληρωθέντος τιμήματος όπως προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή (δικαίωμα υπαναχώρησης από συντελεσθείσα πώληση). Στην περίπτωση αυτή, ο Πελάτης θα πρέπει να αποστέλλει e-mail στο [email protected], ζητώντας την επιστροφή του προϊόντος έναντι επιστροφής σε αυτόν της συνολικής αξίας χωρίς τα έξοδα μεταφοράς.

Κάθε αίτημα για αλλαγή ή επιστροφή προϊόντος πρέπει να αποστέλλεται εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος. Τα αιτήματα για αλλαγή ή για επιστροφή των προϊόντων μετά την περίοδο των 14 ημερολογιακών ημερών γίνονται δεκτά μόνο σε περίπτωση ελαττωματικών προϊόντων σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο, βάσει των διατάξεων που εφαρμόζονται στις συμβάσεις πώλησης.

Όροι και προϋποθέσεις για την εγκυρότητα αλλαγής ή επιστροφής προϊόντος παρακάτω.

Τόσο το δικαίωμα αλλαγής όσο και το δικαίωμα επιστροφής του προϊόντος (δικαίωμα υπαναχώρησης από την πώληση) αφορούν ολόκληρο το αγορασθέν προϊόν και δεν μπορεί να ασκηθούν μόνο σε τμήμα του προϊόντος (π.χ. επί αξεσουάρ του προϊόντος).

Η επιστροφή ή αλλαγή ενός προϊόντος δεν θα γίνεται δεκτή εάν αποδεικνύεται ότι το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί και θα επιστραφεί με χρέωση του πελάτη. Τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται (για επιστροφή χρηματικής αξίας ή για αλλαγή) στην αρχική τους κατάσταση, πλήρη και ακέραια και με την αρχική τους συσκευασία (περιλαμβάνοντας όλα τα αξεσουάρ, εγχειρίδια κλπ). Δεν πρέπει να έχουν φθαρεί, να έχουν υποστεί αλλαγές ή να έχουν πλυθεί και η αρχική τους συσκευασία να βρίσκεται σε καλή κατάσταση.

Η αποστολή των προς επιστροφή ή προς αλλαγή προϊόντων εντός Ελλάδος γίνεται δωρεάν μόνο μέσω της ίδιας εταιρίας courier με την οποία απεστάλη το προϊόν για πρώτη φορά. Σε περίπτωση αποστολής του προϊόντος προς επιστροφή ή προς αλλαγή με άλλη εταιρία courier, τα έξοδα αποστολής θα επιβαρύνουν τον Πελάτη. Ο Πελάτης αποστέλλει αίτημα και τα λοιπά στοιχεία-πληροφορίες μέσω e-mail στο [email protected]is.gr ζητώντας την επιστροφή ή αλλαγή του προϊόντος.

Ο Πελάτης πρέπει να παραλάβει κατά την αποστολή αντίγραφο της απόδειξης της αρχικής αγοράς για κάθε προϊόν το οποίο επιστρέφεται ή για το οποίο ζητείται αλλαγή.

Ο Πελάτης δε θα χρεώνεται το κόστος για την δεύτερη παραλαβή του νέου προϊόντος που απέκτησε κατόπιν της αλλαγής.

Σε περίπτωση που δεν εκπληρώνεται κάποια από τις παραπάνω προϋποθέσεις, η επιχείρηση Κοροσίδης Χαράλαμπος δικαιούται είτε (α) να θεωρήσει ότι το δικαίωμα αλλαγής ή επιστροφής δεν ασκήθηκε έγκυρα, και συνεπώς να μη δεχθεί την επιστροφή, ή την αλλαγή του προϊόντος, είτε (β) (ιδίως στην περίπτωση προϊόντων που δεν επιστρέφονται άθικτα, που έχουν φθαρεί ή χρησιμοποιηθεί εκτεταμένα ) να δεχθεί την αλλαγή ή επιστροφή και ταυτόχρονα να αξιώσει αποζημίωση από τον Πελάτη ανάλογη της αξίας των ελαττωμάτων του επιστρεφόμενου προϊόντος.

Μόλις η επιχείρηση Κοροσίδης – Ηλεκτρικά Είδη λάβει αίτημα επιστροφής ή αλλαγής προϊόντος και εφόσον τηρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, θα πιστώσει την πιστωτική/χρεωστική κάρτα του Πελάτη το σχετικό ποσό. Για την επεξεργασία του αιτήματος και την πραγματοποίηση της πιστωτικής εγγραφής απαιτούνται συνήθως 4-5 εργάσιμες ημέρες. Ο Πελάτης θα ειδοποιηθεί μόλις έχει γίνει η πλήρης επεξεργασία του αιτήματος επιστροφής/αλλαγής. Στην περίπτωση που προβλέπεται ανωτέρω κατά την οποία η επιχείρηση Κοροσίδης Χαράλαμπος δικαιούται αποζημίωση για ελαττώματα των επιστραφέντων προϊόντων θα έχει το δικαίωμα να συμψηφίσει το σχετικό ποσό της σχετικής αποζημίωσης με το προς επιστροφή χρηματικό ποσό.

ΚΑΛΑΘΙ

close